cs

Webmail - návod k použití

Webmail je rozhraní pro přístup k vašim e-mailovým schránkám a umožňuje pracovat s vaší elektronickou poštou kdekoliv na světě. Stačí k tomu počítač připojení k internetu s běžným prohlížečem internetových stránek, např. Explorer.

Můžete zde pracovat s e-mailovou korespondencí. Umožňuje čtení, psaní, přijímání a odesílání zpráv. Dále umožňuje mazání zpráv označených jako nevyžádané, nastavení antispamu a další akce.

Dostupný je na adrese http://webmail.vašedomena. Doména představuje adresu vašich internetových stránek.

 

Přihlášení k webmailu

Je-li adresa zadána správně, zobrazí se v prohlížeci přihlašovací okno, podobné jako na následujícím obrázku

prihlaseni.png

 1. Do kolonky "Uživatel" vepište přihlašovací jméno ve tvaru vaší e-mailové adresy např. jiri.novak@vašedomena.
 2. Do kolonky "Heslo" vepište vaše heslo.
 3. Klepněte na tlačítko přihlásit.

 

Webmail - použití

Toto e-mailové prostředí je rozděleno do několika částí. V horní části je umístěn panel nástrojů pro práci se zprávami. Levý rámec obsahuje seznam nabízených složek. Dále je k dispozici seznam zpráv obsažených ve zvolené složce a náhled zvolené zprávy.

Seznam složek:

 • Příchozí pošta – zobrazuje přijaté zprávy
 • Rozepsané – zde se ukládají zprávy pro pozdější úpravu nebo odeslání
 • Odeslané – zde jsou umístěné kopie všech zpráv, které byly odeslány
 • Nevyžádaná pošta – zadržené zprávy antispamovou ochranou
 • Koš – úložiště vymazaných zpráv

 

Panel nástrojů

Tento panel obsahuje několik tlačítek pro práce se zprávami

 • Zkontrolovat nové zprávy - aktualizuje příchozí poštu
 • Vytvořit novou zprávu – vytváří nové zprávy (e-maily)
 • Odpovědět odesílateli – umožňuje odpovědět odesílateli zprávy, v poli "Předmět zprávy" se automaticky zobrazí "Re:" a text původní zprávy se zobrazí v poli určeném pro text zprávy.
 • Odpovědět všem – jedná se o stejnou funkci s tím, že zprávu obdrží všichni původní adresáti uvedení v hlavičce zprávy.
 • Předat zprávu – další typ odpovědi je přeposlání zprávy. Otevře se okno pro editaci (zpracování a úpravu textu) vybrané zprávy, ale pole "Adresát" zůstane prázdné, protože systém neví, komu chcete zprávu zaslat. Přeposlané zprávy jsou označené "FW:", který je umístěn v předmětu zprávy.
 • Přesunout zprávu do koše – slouží k odstranění vybraných zpráv do koše, spolu se zprávou se také odstraňují všechny k ní přiložené soubory.
 • Archivovat zprávu - přesune zrávu do složky "Archiv"
 • Označit jako spam – označí zprávu jako nevyžádanou. Problematice spamu se věnujeme dále.
 • Označení zpráv – tlačítko pro označení zpráv jako přečtené, nepřečtené, označené nebo neoznačené.
 • Další akce – tlačítko pro další funkce jako tisk zprávy, stáhnutí ve formátu .eml, zobrazení zdrojového kódu zprávy a otevření v novém okně.

 

Panel akcí

V pravé horní části jsou k dispozici tlačítka pro přepínání mezi poštou (e–maily), adresářem a osobním nastavením. Poslední tlačítko slouží pro odhlášení.